Kokkuvõte

Mu arvutitunnid /-ringid 1.- 6.klassini  toimuvad üks kord nädalas ja see annab võimaluse:

 • koostöö tegemiseks kolleegidega (õpetatavate klasside õpetajad)
 • õppeainete integreerimiseks
 • õpilaste individuaalsuse arvestamiseks
 • erivajadusega õpilaste kaasamiseks
 • erinevate läbivate teemade sidumiseks ainetundidega
 • anda õpilastele Internetipõhistel konkurssidel osalemise kogemusi, tehes seda õpilaste ja nende vanematega kooskõlastatuna.
 • anda teadmisi teemal Arvuti ja tervishoid
 • anda teadmisi internetiohtudest
 • arvutikasutamisega tundide  ettevalmistamisel õpetaja it-alaseks enesetäiendamiseks

Miks osalen konkursil?

Virtuaalne pusleõpik - see idee oli kutsuv. Tekitas huvi ja genereeris minus antud idee arengut - alustatud kodulehest saab temaatiline erinevaid aineid ühendav õppematerjal. Ehk teisisõnu HeaAlguse tegevuskeskuste õppematerjalid/töölehed, kasutades siin ka õpilaste endi loodut (aastaid tagasi alustatu kaasa arvatud).

Mida õppisin selles virtuaalses õpikus olevate tööde juhendamise käigus?

Kuna arvutiklassi arvutid töötavad nüüd Ubuntu operatsioonisüsteemil, siis meie aastaid tagasi soetatud digitaalsed joonistuslauad ei toiminud.

 • Joonistasime rühmades õpetaja arvutil ja kasutasime kõrval ka puutetahvlit.
 • ühisjoonistamine erinevaid lisaseadmeid kasutades
 • rühmatöö lisavahendeid kasutades
 • leidsin, et meie digitaalsed joonistustahvlid töötavad Gimp-iga
 • teatud õpilastele sobib arvutis joonistamine rohkem
 • arvestama õpilaste ettepanekutega ka siisn, arvutitunnis. Neilt tekkiski soov, et nende tehtud flashis veebipõhised pildid saaksid kuidagi ka pildipusleks.

Millega pean tulevikus arvestama?

 • mitte ainult tulevikus, vaid pidevalt pean arvestama internetiturvalisusega ja alati küsima lapsevanematelt luba nende lapse tööde avaldamiseks.
 • autori ehk joonistaja/kirjutaja nime lisamisega või mittelisamisega
 • arvutis joonistamisega arendada teatud õpilastes koordinatsiooni hiirega ja ekraani jälgimisega

Ma tänan meie "Virtuaalse pusleõpiku - SPK" tööde väikesi autoreid! Tänan lapsevanemaid, kes on nõustunud nende laste tööde avaldamisega, tehes seda ka nime lisamata.

Tänan mitmeid häid virtuaalseid sõpru, mu kauaaegseid virtuaalseid arvutiõpetajaid: Tiia Salmi, Tuuli Koitjärve, Varje Tippu, Mare Kivistikku, Piret Joalaidi, Siret Lahemaad jt. Erilise pilgu all olen hoidnud klassiõpetajate virtuaalse kogukonna kodulehte ja blogi, Tiigrihüppe haridustehnoloogi ajaveebi. Suur tänu Sulle, Ingrid! Tänan kõiki õpetajaid, kelle virtuaalselt jagatud kogemustest ja töödest olen saanud arvutialaseid teadmisi ammutada!

Kõigile käesoleva virtuaalse õpiku kasutajatele soovin julgust ja enesekindlust arvuti(klassi), ka interaktiivse tahvli  kasutamisel oma ainetundides! Õpiku külalisteraamatu ja/või tagasiside kaudu saab õpiku sirvija mulle  kui selle koostajale häid näpunäiteid jagada. Sõbralikud ja isikut mitteriivavad märkused on õpiku koostajat arendavad.

Lugupidamisega,

Margit Lindau

 


free counter